Tor_Borg_hogupplost
Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Ränteprognosen blir extra osäker på grund av Riksbankens kortsiktiga fokusering på inflationsutfall och kronans värde. Huvudscenariot är att bolåneräntorna ligger kvar på nuvarande låga nivåer i upp till ett år framöver, innan de börjar stiga, enligt SBAB:s senaste Boräntenytt. Den riskvillige bolåntagaren avvaktar därför med att binda bolånen medan den försiktige binder åtminstone en del.

­– Tremånadersräntan, som är den populäraste, väntas passera 2,50 procent under sommaren 2017 och sedan fortsätta stiga i samma takt som styrräntan. I slutet av 2020 når den 5,40 procent, som är vår skattning av den långsiktigt neutrala nivån, där den antas ligga kvar, säger SBAB:s chefekonom Tor Borg.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.