byggEnligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport ökade den totala volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll med drygt tre procent under första kvartalet i år jämfört med samma period 2014. Utfallet är i linje med Industrifaktas egen prognos för helåret 2015.

Utvecklingen för sektorerna är splittrad och visar en stark ökning för bostadsbyggandet, samtidigt som stora delar av det privata och offentliga lokalbyggandet har utvecklats svagt under första kvartalet i år jämfört samma period förra året. Årstakten i investeringarna har dock överraskat positivt.

Enligt Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta, så kommer den höga ökningstakten i bostadsbyggandet bromsa in något de kommande två åren och samtidigt vänta sig att lokalbyggandet får upp farten. Konjunkturen är i tillväxt, vilket kommer att ge en skjuts åt lokalinvesteringarna, samtidigt finns det kapacitetsbrist i branschen, osäkerhet om villkoren för bostadsköp och brist på mark, vilket kan dämpa ökningstakten i delar av bostadsbyggandet de närmaste två åren.

Industrifaktas kommande konjunkturrapport presenteras i slutet på juni.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.