studentEn ny rapport som Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder (SSSB) tagit fram visar att högutbildad arbetskraft är efterfrågad, inte minst i storstadsregionerna. Men hur lönsam är en student redan under studietiden? Betydligt mer lönsam än vad du tidigare trott. Storstadsregioner som Stockholm tjänar årligen 6,9 miljarder kronor på de 80 000 studenter som bor där.

 – Rapporten visar utan tvekan att studenter är en ytterst lönsam grupp för orten de studerar på, om de bara kan flytta dit. Tyvärr är bostadsbristen för studenter ett centralt problem som helt enkelt riskerar att påverka tillväxten negativt i Stockholmregionen. Vilket i allra högsta grad visar på vikten av att öka byggnationen av studentbostäder, säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms Studentbostäder.

Läs mer!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.