constrction workers

Just nu byggs det så mycket bostäder i Stockholms län att det täcker behovet. Men gruppen som inte har råd att flytta in i de nya lägenheterna och husen växer. Ungdomar, studenter och nyanlända har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden visar Länsstyrelsens årliga rapport om bostadsmarknaden, som presenterades igår.

I rapporten konstateras att bostadsbyggandet just nu är högt och att det fortsätter att vara högt de kommande åren.

– Det är ett riktigt trendbrott och det är alldeles nödvändigt. Bostäder är nyckeln till att Stockholm ska klara att driva tillväxten i Sverige, säger landshövding Chris Heister till DN.

Men samtidigt som bostadsbyggandet ökar har det blivit svårare för allt fler hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden. Kommunerna bedömer att det är särskilt svårt för ungdomar, studenter och nyanlända att komma in.

– Det är en dyster bild. Det är dyrare och svårare att få tillgång till en bostad. Andelen hyresrätter har, 
i ett längre perspektiv, minskat markant, och bostadspriserna har ökat ganska kraftigt, säger Elin Blume utvecklare på Länsstyrelsen.

Rapporten pekar också på andra faktorer som försvårar inträdet på bostadsmarknaden: kraven för att få ett bostadslån har ökat och de hyresvillkor fastighetsägare och bostadsbolag ställer är för många svåra att uppnå.

Rörligheten på bostadsmarknaden har minskat under den senaste tioårsperioden. Enligt Länsstyrelsens analys beror det bland annat på bostadsbristen. Men även reavinstskatt och avgifter i samband med ett bostadsköp påverkar viljan att flytta från en bostadsrätt eller äganderätt, liksom sänkt fastighetsskatt och avdrag för räntekostnader.

Höga hyror i nyproducerade bostäder, i kombination med att hyresrätterna blir färre, ökar också svårigheten för hushåll i hyresrätter att flytta. Många äldre bor i stora – ofta otillgängliga – bostäder, och om förutsättningarna för att flytta till en bostad som mer passar deras behov ökar skulle det kunna gynna rörligheten på bostadsmarknaden, menar Länsstyrelsen.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.