Close up image of businesswoman hands signing documents

Banker har visat intresse för budgivningslistan, men enligt mäklarlagen får bara köpare och säljare ta del av den, rapporterar FMF, Fastighetsmäklarförbundet.

Enligt FMF händer det att banker begär in mäklarens budgivningslista. Förmodligen handlar det om att få ett säkrare underlag inför kreditgivningen, om flera budgivare har lagt bud i paritet med slutpriset är det antagligt att slutpriset ligger i paritet med marknadsvärdet.

Men eftersom budgivningslistan innehåller personuppgifter, budgivarnas namn och kontaktuppgifter är det förbjudet enligt personuppgiftslagen att lämna den till banken. Mäklaren får bara lämna ut budgivningslistan till köpare och säljare, så som anges i fastighetsmäklarlagen. Dock är det tillåtet att lämna över en budgivningslista utan personuppgifter.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.