Collage with human hands and house against blue sky

Skuldsättningen hos de svenska hushållen ökar och gör beslutsfattarna i Stabilitetsrådet oeniga. Experter menar nu att amorteringskravens införande kan dröja upp till ett år.

För en vecka sedan träffades Stabilitetsrådet för att diskutera det allmänna stabilitetsläget, behovet av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbeten för att stärka den finansiella stabiliteten.

– För tillräcklig tydlighet behövs en lagändring för att ett amorteringskrav ska kunna införas i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund vid presskonferensen som hölls i samband med mötet. Bolund räknar med att ett beslut kan tas i riksdagen under nästa vår.

Enligt Bolund pågår diskussioner mellan allianspartierna och regeringen och ambitionen om att kunna införa ett amorteringskrav ska ligga fast. Stabilitetsrådet ska ha under dagens möte diskuterat behovet av åtgärder, men inte fattat några beslut, säger Per Bolund till DI.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.