Bjurfors
Mats Ljung, styrelseordförande för Bjurfors.

Nyligen öppnade finansmarknadsministern för att se över en förändring av ränteavdraget. En ny undersökning visar nu att stödet för ett avskaffande av ränteavdrag är svagt bland svenska folket – där varannan är emot. Dessutom kommer 19 procent av villaägarna och 14 procent av bostadsrättsägarna att bli tvungna att se över sin boendesituation om avdraget avskaffas. Det visar en ny Sifo-undersökning från mäklarfirman Bjurfors.

Störst är motståndet bland villaägare där 59 procent är emot ett avskaffande av ränteavdraget. Bland bostadsrättsägarna är motsvarande siffra 49 procent. Motståndet är störst i Sydsverige där 60 procent av alla tillfrågade är emot.

– Till skillnad mot amorteringskravet som har ett folkligt stöd är motståndet mot ett avskaffande av ränteavdraget stort hos svenska folket. Ett förslag till förändring av ränteavdraget lär därför möta stort motstånd, även om många inser att något behöver göras för att kyla ned bostadsmarknaden, kommenterar Mats Ljung, styrelseordförande för Bjurfors.

Störst påverkan i Stockholm

Trots att många påverkas är det bara två procent av alla som äger sitt boende som omedelbart kommer att behöva byta bostad på grund av ett avskaffande av avdragsrätten. Däremot är det sex procent som behöver byta bostad på sikt och åtta procent som uppger att de behöver vidta andra åtgärder.

Störst påverkan skulle förslaget ha för boende i Stockholm där 20 procent kommer att behöva se över sin boendesituation – 22 procent av villaägarna och 19 procent av bostadsrättsägarna. Dock är det bara två procent av villaägarna och tre procent av bostadsrättsägarna i Stockholm som kan komma behöva flytta om avdraget tas bort. I Göteborg- och Malmöregionerna är det 16 procent som uppger att boendesituationen kommer att påverkas.

– Undersökningen visar att det är relativt få som idag inte har en ekonomi att klara av ett avskaffande av ränteavdraget. Den stora frågan är vilka marginaler bostadsägare har om räntan går upp till mer normala nivåer, kommenterar Mats Ljung.

Fakta från undersökningen om ett avskaffande av ränteavdraget:

  • 49 procent är negativa, 17 procent är positiva.
  • 54 procent av männen är negativa och 44 procent av kvinnorna. 22 procent av männen är positiva, bland kvinnorna är det 11 procent.
  • 49 procent av boende i bostadsrätt är negativa, 19 procent är positiva.
  • 59 procent av boende i villa är negativa, 14 procent är positiva.
  • 2 procent av de som bor i villa eller bostadsrätt kommer behöva flytta.
  • 7 procent av de som bor i villa eller bostadsrätt kommer behöva flytta på sikt.
  • 10 procent av villaägarna och 5 procent av bostadsrättsägarna kommer behöva se över sitt boende på annat sätt.

Om undersökningen


Undersökningen genomfördes mellan den 16-22 april och baseras på svar från 3124 svenskar via Sifos webbpanel. Svarsfrekvensen är 60 procent.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.