Jens Magnusson, privatekonom på SEB.
Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Hushållens förväntningar på bostadspriser backar ytterligare något till 65 från förra månadens nivå på 67, enligt SEB:s Boprisindikator. Detta trots att många förväntat sig en uppgång när amorteringskravet läggs på is tills vidare. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker från sju till fyra procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 73 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med fyra procentenheter från förra månadens 77. Andelen som tror på fallande priser minskar också, från förra månadens tio procent till åtta procent, och den sammantagna effekten blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna Boprisindikatorn för andra månaden i rad. Andelen som tror på stillastående priser ökar med tre procentenheter till tolv.

– När Finansinspektionen meddelade att planerna på ett amorteringskrav läggs på is, förväntade sig många att boprisförväntningarna skulle dra iväg uppåt. Nu ser vi att de i stället dämpats något även om nivån fortfarande är mycket hög, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Tror på oförändrad reporänta

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,28 procent, samma nivå som förra månaden.

– Det är första gången under det senaste halvåret som inte förväntningarna på reporäntan faller. Hushållen kan ha påverkats av Riksbankens överraskande beslut att lämna räntan oförändrad i april och dragit slutsatsen att det nu är slutsänkt, säger Jens Magnusson.    

Planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med tre enheter från förra månadens sju procent.

Boprisindikatorn ökar mest i Östra Götaland

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Östra Götaland från förra månadens 60 till 65. I Stockholm ökar den från 79 till 82, i Norrland ökar den från 67 till 69 och i Västra Götaland ökar den från 64 till 65. I Skåne faller den med 8 enheter från 59 till 51 och i Svealand (exklusive Stockholm) med en enhet från 71 till 70.

Boprisindikatorn – Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt-14 sep-14 aug-14 jul-14 jun-14 maj-14
65 67 68 66 59 54 57 59 64 62 64 56 60

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 april till 6 maj.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.