I en debattartikel i Dagens Industri skriver statligt ägda SBAB:s vd Klas Danielsson och chefsekonomen Tor Borg att en successivt minskad avdragsrätt för skuldräntor är att föredra framför en ökad detaljreglering av bolånemarknaden.

Efter att Finansinspektionen den 22 april meddelade att man för närvarande inte går vidare med sitt förslag om amorteringskrav för bolån, på grund av osäkerhet om huruvida den har mandat att kunna utfärda sådana föreskrifter. Det blir alltså inget amorteringskrav från den 1 augusti 2015. Regeringen har däremot sagt att man ska återkomma ”skyndsamt” i amorteringsfrågan efter att ha analyserat olika alternativ.

– Vi är positiva till ytterligare utredning och analys även om det är olyckligt med den osäkerhet som har skapats på bostadsmarknaden på grund av den bristfälliga hanteringen av amorteringsfrågan, skriver de båda i debattartikeln.

Påverkar hushållsekonomin

De skriver vidare att det inte bara är inspektionens mandat som behöver klargöras, utan även den närmare utformningen av amorteringskravet som sådant och dess tillämpning.

– Tvingande amorteringsregler kan väsentligen påverka hushållsekonomin, bostadsmarknaden och bolånemarknaden, vilket betyder att både eftertanke och tid krävs för genomförande. Särskilt viktigt är också att konkurrenspåverkande faktorer beaktas i eventuell framtida reglering och lagstiftning avseende amortering. Fungerande konkurrens på den svenska storbanksdominerade bolånemarknaden är avgörande för att konsumenten ska få bästa möjliga bolånevillkor, skriver de på Dagens Industris debattsida.

Många amorterar

I dag amorterar omkring 70 procent av Sveriges bolånekunder på sina bostadslån. Sedan tidigare kräver SBAB att nya bolånekunder amorterar om deras lån överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde, och rekommenderar kunder med belåningsgrad på över 50 procent att amortera. Man förser även varje ny bolånekund med en individuell amorteringsplan, anpassad efter individuella ekonomiska förutsättningar och situation.

– Tvingande amorteringsregler för bolån riskerar att slå mot svaga grupper, bromsa nyproduktionen av bostäder och leda till att andra former, av mer riskabel blancoutlåning, ökar.

Vidare skriver de att det är utbudet och inte efterfrågan som behöver åtgärdas. Tvingande amorteringsregler minskar viljan att flytta och byta boende av rädsla för att tvingas amortera på det nya bolånet, vilket därmed leder till ännu mindre utbud på bostäder och ännu större obalans.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.