spisLockpriser kan lura bostadssäljarna, skriver Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, och Rickard Engström, doktorand vid KTH och fastighetsmäklare på Brännpunkt, Svenska Dagbladets debatt- och opinionsida.

Mäklarbranschen måste ta avstånd från provisionsmodeller där en okunnig säljare luras att betala för höga arvoden, och mäklare som använder sådana måste lättare kunna varnas, menar de båda.

Det som oroar Hans Lind och Rickard Engström är att vissa mäklare använder en provisionsmodell med så kallade incitament som innebär att de har ett rimligt grundarvode men att de sedan får en ganska hög andel av prisskillnaden om priset kommer över en viss nivå. Det kan dock bli en situation där en oinformerad konsument förhandlar med en informerad fastighetsmäklare och där fastighetsmäklaren har ett klart informationsövertag. Effekten kan bli att vissa fastig­hets­mäklare utnyttjar sitt informations­övertag och föreslår en provisionsnivå som blir enormt fördelaktig för fastighetsmäklaren. Vissa konsumenter vittnar om enorma provisioner som skulle anses vara oskäliga.

Läs mer

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.