strategiBostadsmarknaden har stor betydelse för hur Sveriges ekonomi utvecklas. I en rapport till den statliga Långtidsutredningen 2015 som presenteras idag betonas Finansiell stabilitet, högre rörlighet och ett större bostadsbyggande. För att nå dit bör åtgärderna genomföras i små steg så att marknadens aktörer hinner anpassa sig.

Med många små steg som alla drar åt samma håll kan vi få en bostadsmarknad som i högre grad stöder den ekonomiska utvecklingen utan att hota hushållens välfärd, menar författarna till rapporten. De handlar till exempel om något försämrade ränteavdrag, en liten skärpning av amorteringskraven, friare hyressättning i delar av beståndet, sänkta transaktionsskatter och mindre höjningar av fastighetsskatten, samt regeljusteringar som sätter mer press på kommunerna att planlägga mark.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.