Fredrik Helmstrand, vd hos SkandiaMäklarna.
Fredrik Helmstrand, vd hos SkandiaMäklarna.

Bostadsförsäljning fortsätter för högtryck och påverkas inte av det slopade amorteringsförslaget. Hos SkandiaMäklarna har antalet sålda bostäder ökat med 45 procent under årets första fyra månader. Och företagets vd, Fredrik Helmstrand, menar att efterfrågan kommer vara fortsatt stark tills bostadsbyggandet är i fas.

– Det är enkel matematik, det finns det fler köpare än säljare, därför är bostadsmarknaden överhettad. Det råder bostadsbrist i storstäderna, det i kombination med det låga ränteläget driver upp kostnaderna och gör marknaden aggressiv.

Under 2014 och 2015 har SkandiaMäklarna sålt fler bostäder än någonsin. I år har antalet sålda objekt ökat med 45 procent, försäljningen av villor och bostadsrätter har ökat med 48 respektive 41 procent. Ökningen är rikstäckande men extra stark i storstadsregionerna. I Stockholm har försäljningen ökat med 21 procent, och 39 procent fler sålda bostäder jämfört med samma period förra året.

– De flesta i Sverige flyttar för att de måste eller vill, få köper på spekulation. Priserna kommer med största sannolikhet att ligga på samma nivåer tills räntorna har stigit avsevärt, eller till dess att bostadsbyggandet underlättas. Bostadsbristen är så alarmerande att det krävs ett nytt slags miljonprogram för att utbud och efterfråga ska komma i balans, säger Fredrik Helmstrand.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.