KIm H
Kim Hortlund.

Konkurrensverket signalerar att de kommer att granska affären mellan Schibsteds köp av Hemnet. Det vore olyckligt om konkurrensverket inte litar på marknadskrafterna, menar Danske Ejendomsmedier, Danmarks ledande skapare av fastighetsportaler som nu vill etablera sig i Sverige. Den oligopol-marknaden som nu existerar i Sverige beror främst på avsaknad av konkurrenter. Danske Ejendomsmedier kommer inom kort att etablera sig på den svenska marknaden där bland annat fastighetsmäklare kommer vara en av målgrupperna.

– När vi går in Sverige vill vi verka på en fri marknad där den bästa aktören blir marknadsledande, vilket är Danske Ejendomsmediers målsättning. Den svenska marknaden för bostadsannonsering saknar konkurrenter och som vi ser det finns ingen aktör som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknaden. Vi såg samma sak i Danmark innan vi skapade översikt, säger Sverigeansvarig Kim Hortlund.

 I Danmark driver Danske Ejendomsmedier bland annat bostadsportalerna www.boligdeal.dk och www.boligoensker.dk som samlar och matchar hela den danska bostadsmarknaden.

– Koncepten ska nu etableras i fler länder med Sverige som första land. Det är dags att skapa en komplett bostadsportal som är både effektiv och kostnadsfri för fastighetsmäklare och de nu marknadsdominerande portalerna har knappt förändrats sedan de startade, säger Kim Hortlund och fortsätter:

– Teknikutvecklingen går fort och de medier som en gång var dominerande blir i regel förr eller senare utmanade av nytänkande och bättre produkter vilket gör att reglering av konkurrensen är onödig, avslutar Kim Hortlund.

Läs mer om om Schibsteds bud på Hemnet i MäklarVärlden, som kommer fredagen den 29 maj!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.