Book of LawRegeringen och allianspartierna är överens om att ändra lagen för att kunna införa ett amorteringskrav. Men en förändring av ränteavdraget är inte aktuell, rapporterar DI. Regeringen och Alliansen ska träffas en gång till innan sommaren och diskutera vägen framåt. Mäklarsamfundet bedömer i nuläget att nya regler kan komma till stånd tidigast under hösten 2015.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.