IngridE

Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet, har valts in i SNS högst beslutande organ, SNS Förtroenderåd. SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, är Sveriges viktigaste mötesplats för samhällsdebatt med aktuell forskning som utgångspunkt. SNS Förtroenderåd består av 189 forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning.

– Det är ett viktigt och roligt uppdrag att få ingå i SNS Förtroenderåd. SNS bidrar med beslutsunderlag i viktiga samhällsfrågor. Min uppfattning är att bostadsfrågan är en sådan viktig samhällsfråga där vi har mycket att vinna på mer forskning och där vi från fastighetsmäklarbranschen har unika erfarenheter att bidra med, det är ett sätt att ta ansvar, säger Ingrid Eiken.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.