KartaUnder flera år har vi sett en konstant ökning av mäklarförmedlade villaaffärer. Förtroendet tycks öka trots att det förekommer en del negativ kritik mot mäklare i massmedia. Värderingsdata har gjort en jämförelse som visar prisskillnaden mellan mäklarförmedlade affärer och affärer som gjorts i privat regi.

Värderingsdata gjort en rikstäckande inventering av samtliga överlåtelser av villor. Underlaget gör det möjligt att analysera vilka affärer som förmedlats genom mäklare och vilka affärer som förmedlats privat, då samtliga akter från inskrivningsmyndigheterna gåtts igenom noggrant och eventuell mäklare på köpebrevet registrerats. I inventeringen ingår endast de villaförsäljningar som klassas som ”normala” och inte så kallade släktköp eller dylikt.

Stockholm dominerar

Andelen mäklarförmedlade affärer är störst i tätorterna jämfört med glesbygdslänen. Stockholm dominerar länen med hela 97 procent, samtidigt som Jämtlands län ligger på 63 procent mäklarförmedlade affärer. Det finns dock stora variationer inom Jämtlands län där Östersund ligger på 91 procent och Åre på 83 procent. Ju högre upp vi kommer på prisstegen desto mer lönar det sig alltså att anlita mäklare. I vissa fall, i exempelvis glesbygdsområdena där villapriserna ligger lägre, är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att anlita en mäklare vid försäljningen och därav finns det en högre andel privatförmedlade överlåtelser i dessa områden. Men ser vi till hela riket sammanslaget så får mäklare ut tio procent högre försäljningspris jämfört med privatsäljare.

procent

Högre försäljningspris 

Andelen mäklarförmedlade överlåtelser har ökat under perioden 2001 till 2012 för att de senaste åren ha planat ut på 91 procent. Även om förändringarna under senare år varit marginella så kan vi utläsa en tydlig trend som visar att förtroendet för mäklares arbete är fortsatt högt. Med dagens höga prisnivåer i framför allt storstadsområdena anlitar många mäklare vid en försäljning då de har en lokalkännedom och kunskap som gynnar både köpare och säljare. Bortsett från tryggheten i att anlita en kunnig mäklare resulterar det även i ett högre försäljningspris och därför ser vi att mäklade villaförsäljningar kommer fortsätta ligga på samma höga nivå även i framtiden.

Tabell

 

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.