claud…Claudia Wörmann, analyschef på Svenska Mäklarhuset, som kommenterat Finansinspektionens (FI:s) besked om att backa kring införandet av amorteringskravet.

Vad tycker du om att amorteringskravet skjuts på framtiden?

– Det är i grunden bra att amortera, men man kan ha åsikter om att göra amortering tvingande. Sedan tror jag att många redan räknat in en amortering och därmed inte skulle bli drabbade. Men vissa grupper, som exempelvis förstagångsköpare och alla som skiljer sig, skulle få svårare att flytta med tvingande amortering. Så det är bra att det skjuts på framtiden.

FI menar att rättsläget är osäkert, vad säger du om det?

– Det vet jag faktiskt inte vad jag ska säga om, lite förvånande kanske.

Vad händer nu på bostadsmarknaden, minskat eller ökat tryck? 

– I och med att förslaget kom kände många människor en större press att hinna agera innan amorteringsreglerna skulle ha gått igenom. Så FI påverkade marknaden i mycket hög grad. Ingen vill stressa fram ett flyttbeslut, varken som säljare eller köpare. Nu tror jag att det blir lite lugnare tempo, med bibehållen efterfrågan.

När tror du ett amorteringskrav kan komma?

– Något reglerande lär komma, sedan om det är amorteringskrav eller andra regler är jag osäker på. Det får vi se.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.