GöteborgBostadsmarknaden präglas av fortsatta prisuppgångar. Den senaste tremånadersperioden har priset på bostadsrätterna i riket stigit med sex procent medan villapriset ökade med fem procent. På årsbasis är prisförändringen plus 13 procent för bostadsrätter och plus tolv procent för villor. Fritidshuspriserna i riket har ökat med fem procent det senaste året, allt enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Per-Arne Sandgren.
Per-Arne Sandgren.

– Bland storstäderna sticker Göteborg ut med de högsta prisuppgångarna på bostadsrätter. Både storstadsområdet och de centrala delarna toppar tremånaderstatistiken med en prisuppgång på åtta till nio procent och på tolv månader är ökningen 20 procent respektive 23 procent. Detta att jämföra med Stor-Stockholm på plus 16 procent och Stor-Malmö med plus tio procent senaste året, säger Per-Arne Sandegren analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Jämnare för villor

Prisuppgångarna på villor är jämnare fördelat med Stor-Stockholm i topp på plus 16 procent, Stor-Göteborg på plus tolv procent och Stor-Malmö på plus elva procdent på årsbasis. Medelpriset på en svensk villa var under april 2 738 000 kronor.

Staffan Tell.
Staffan Tell.

– Men prisvariationen är mycket stor bland landets kommuner. De tre senaste månaderna kostade genomsnittsvillan i Hällefors drygt 300 000 kronor medan medelvillan i Danderyd kostade 10,7 miljoner, avslutar Per-Arne Sandegren.

– Intresset för bostadsmarknaden har aldrig varit större än nu. Förra veckan hade Hemnet fler än 2,6 miljoner besökare. Det är en ny rekordnotering och nio procent högre än samma period förra året, säger Staffan Tell pressansvarig Hemnet.

Bostadsrätter april 2015

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 1% + 6% + 13% 32 715
Centrala Stockholm + 2% + 8% + 17% 82 267
Stor-Stockholm + 1% + 5% + 16% 49 520
Centrala Göteborg + 2% + 8% + 23% 52 768
Stor-Göteborg + 1% + 9% + 20% 34 509
Centrala Malmö + 2% + 7% + 11% 24 819
Stor-Malmö + 2% + 5% + 10% 21 933

Statistiken baseras på försäljningen av 24 608 bostadsrätter under februari 2015 – april 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2014 – januari 2015, tolvmånaderssiffran med februari 2014 – april 2014 och enmånadssiffran jämförs med januari 2015 – mars 2015. Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Villor april 2015

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 5% + 12% 2 738 000
Stor-Stockholm + 2% + 7% + 16% 5 010 000
Stor-Göteborg + 1% + 5% + 12% 3 710 000
Stor-Malmö + 1% + 4% + 11% 3 252 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 556 villor under februari 2015 – april 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2014 – januari 2015, tolvmånaderssiffran med februari 2014 – april 2014 och enmånadssiffran jämförs med januari 2015 – mars 2015. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 5% 1 510 000

Statistiken baseras på försäljningen av 7 812 fritidshus mellan maj 2014 och april 2015. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.