tvättFastighetsmäklarinspektionen, FMI, publicerar ny information fastighetsmäklare gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Informationen är avsett att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Dokumentet bör läsas tillsammans med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) samt FMI:s föreskrifter (KAMFS 2013:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna).

Informationen finns på inspektionens webbplats www.fmi.se under Faktablad för fastighetsmäklare. Eller klicka direkt på denna länk –  Bra för fastighetsmäklare att veta om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.