_AMK7637Datainspektionen överklagar nu förvaltningsrättens dom att en drönare utrustad med kamera inte ska omfattas av kameraövervakningslagen.

Förvaltningsrätten i Malmö meddelande nyligen en dom där rätten anser att en drönare utrustad med kamera inte ska omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. ”Mot bakgrund av drönarens kapacitet kan kameran endast användas en kort tid i luften. Förvaltningsrätten anser därför att det inte är fråga om en kamera som är varaktigt uppsatt i lagens mening. Det innebär att kameran inte kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.”, skriver rätten i sin dom.

Datainspektionen överklagar nu domen till Kammarrätten.

– Att låta drönarens möjliga flygtid vara avgörande för om kameraövervakningslagen ska gälla eller inte kan leda till svåra och oönskade gränsdragningsproblem. Därför är det viktigt att frågan prövas av en högre instans, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.