Boverket följer utvecklingen om hur vi bor, bygger och planerar i Sverige. Och nu presenterar Boverket aktuell information genom en ny bostadsmarknadsenkät, indikatorer för bostadsbyggande med byggprognos och en uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Informationen bygger bland annat på svar från kommuner och länsstyrelser.

Av landets 290 kommuner bedömer 183 att det råder ett underskott på bostäder på marknaden. Det är 17 procent fler än i 2014 års bostadsmarknadsenkät. Det finns framför allt ett behov av billiga och små bostäder. Årets enkät redovisar bland annat att drygt 8 000 studentbostäder påbörjas under åren 2015 och 2016. 
Resultaten från Bostadsmarknadsenkäten redovisas som webbtexter, öppna data och de viktigaste resultaten redovisas i en film.

Läs mer

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.