Ny Sifo-undersökning från Bjurfors visar att stödet är stort hos svenskarna kring amorteringskravet. Nästan varannan är positiv och endast var fjärde är negativ. Det är framförallt boende i Stockholm som är positiva – där hela 52 procent är för amorteringskravet.

Undersökningen visar vidare att äldre är mer positiva än yngre. Män är i större utsträckning för amorteringskravet än kvinnor och de som bor i bostadsrätt är mer positiva än de som bor i hyresrätt och villa.

– Undersökningen visar att det finns en acceptans för att införa ett amorteringskrav. De som berörs mest, det vill säga de som bor i Stockholm, och de andra storstäderna är mer positiva än andra, kommenterar Mats Ljung, styrelseordförande på Bjurfors.

Under en presskonferens idag tillkännagav Finansinspektionen att amorteringskravet inte kommer att införas som planerat den första augusti 2015.

– Det är olyckligt när förutsättningarna nu ändras på marknaden. På kort sikt kan vi komma se en lugnare marknad när kravet nu skjuts upp. Vi tror dock på en fortsatt uppgång över tid, kommenterar Mats Ljung.

Fakta från undersökningen om amorteringskravet:

  • 47 procent är positiva, 28 procent är negativa.
  • 53 procent av männen är positiva, bland kvinnorna är det 41 procent. 28 procent respektive 27 procent är negativa.
  • 54 procent av boende i bostadsrätt är positiva, 23 procent är negativa.
  • 48 procent av boende i villa är positiva, 32 procent är negativa.
  • 52 procent som bor i Stockholm är positiva, 28 procent är negativa.
  • 44 procent i åldern 15 och 34 år är positiva, 25 procent är negativa.
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.