???????????????????????En bostad säljs på två till fem veckor och det blir allt vanligare att bostaden säljs innan den utannonserade visningen (snitt för hela riket). Detta i kombination med att det låga utbudet fortsätter att bedömas som den tyngsta påverkansfaktorn på bostadsmarknaden, visar undersökningen Mäklarinsikt.

Rejäl tempohöjning väntas

Mäklarinsikt för andra kvartalet 2015 visar att tempot är väsentligt högre idag jämfört med samma tidsperiod 2014. 66 procent av de tillfrågade mäklarna svarar att ett småhus säljs på i snitt två till fem veckor, det är en ökning med elva procentenheter jämfört med förra året. Samma siffra för bostadsrätter är 61 procent. Andelen som bedömer att bostadsrätter säljs på ännu kortare tid, inom en vecka, har också ökat – från 17 procent i fjol till 29 procent i år.

IngridEiken_Mäklarsamfundet
Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.

– Signalen från landets fastighetsmäklare är tydlig – bostadsbristen har aldrig varit mer påtaglig samtidigt som tempot drar mot nya höjder. De korta försäljningstiderna är inte längre bara ett storstadsfenomen och det är bekymmersamt ur ett konsumentperspektiv. Fastighetsmäklarna spelar en viktig roll här, det gäller att se till att konsumenttryggheten inte påverkas av tempot som bostadsbristen driver upp, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.

Motsvarande siffra för småhus är tolv procent (4 procent 2014). Variationerna på länsnivå är dock stora – allra snabbast går det att sälja en bostadsrätt i Stockholms län och Uppsala län, över 50 procent av de tillfrågade mäklarna i båda länen uppger att det i snitt tar en vecka att sälja en bostadsrätt. I Dalarnas län går det långsammast – där bedömer 10 procent av de tillfrågade att det tar mer än fyra månader att sälja en bostadsrätt.

Budgivningarna

När det gäller skillnaden mellan utannonserat pris och slutpris syns också stora variationer i landet. Sett till hela riket svarar majoriteten, 38 procent, av de tillfrågade mäklarna att spannet normalt ligger på mellan fem till tio procent. Störst andel mäklare som anger fem till tio procent som vanligaste spannet hittar vi i Örebro län där 67 procent uppger det svaret. 30 procent av landets tillfrågade mäklare svarar att skillnaden vanligast är 11-20 procent. Störst andel av dessa återfinns i Uppsala län och Västerbotten län, där svarar 63 respektive 54 procent att spannet är 11-20 procent. Endast sex procent av mäklarna i riket svarar att det är vanligt att priset stiger med 21-30 procent.

Bostadsbristen mer påtaglig än någonsin 

80 procent av de tillfrågade mäklarna uppger att den faktor som påverkar såväl småhus- som bostadsrättsmarknaden mest just nu är det låga utbudet. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med samma undersökning förra året. Högst andel mäklare som svarar att det låga utbudet påverkar mest återfinns i Västmanlands län (96 procent), Västerbottens län (94 procent) och Uppsala län (93 procent). På andra plats kommer påverkansfaktorn räntan, den har ökat från 66 till 71 procent gällande småhusmarknaden och från 66 till 72 procent för bostadsrättsmarknaden jämfört med förra året sett till hela riket.

Prisutvecklingen bedöms också fortsätta uppåt i riket under de kommande månaderna. 57 procent av mäklarna tror på ökande priser på bostadsrättsmarknaden mellan april och juni (jämfört med 38 procent för första kvartalet 2015), medan motsvarade siffra för småhusmarknaden är 53 procent. Den sistnämnda siffran har ökat väsentligt jämfört med undersökningen för första kvartalet 2015 – från 31 procent till 53 procent.

– Regeringens vårbudget är otillräcklig. Det saknas ett långsiktigt helhetsgrepp för en stark bostadspolitik. Vi hade hoppats på något mer konkret på till exempel skatteområdet, säger Ingrid Eiken.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.