Team of architects on construciton siteRegeringens mål att 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020 kommer inte att räcka till. Enligt Boverkets analys behövs minst 426 000 bostäder, eller 71 000 per år.

– Behovet är stort, det kommer det att vara under en lång tid och det är akut nu. Vi behöver komma tillbaka till en byggnadstakt som vi inte har sett sedan miljonprogrammets dagar, säger Boverkets analytiker Bengt J Eriksson.

Analys av behovet av bostadsbyggande fram till år 2025

Boverket har tagit fram en långtidsprognos över hur många nya bostäder som behöver byggas i landets olika regioner fram till år 2025. Prognosen, som sträcker sig över 14 år med start år 2012, visar på ett stort behov av nya bostäder.

– Prognosen säger att vi står inför ett stort behov av nya bostäder och för lång tid framöver. Byggbehovet är på drygt 550 000 bostäder.

Byggbehovet påverkas framför allt av befolkningsutvecklingen och hushållsbildningen. Vi blir allt fler och andelen äldre ökar. Andra faktorer som ingår i prognosmodellen är rivningar i det befintliga beståndet, lediga lägenheter och den bostadsreserv som behöver finnas på marknaden.

Enligt den långsiktiga prognosen är det totala byggbehovet 558 000 nya bostäder mellan 2012 och 2025. Tre av fyra bostäder behöver byggas i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och behovet är störst fram till år 2018.

Men alla prognoser är förenade med osäkerhet. Befolkningen har under de första prognosåren 2012–2014 ökat mer än vad den ursprungliga beräkningen angav och framför allt förväntas denna utveckling fortsätta framöver. Även om bostadsbyggandet har ökat under de inledande åren har denna ökning inte varit tillräcklig för att möta befolkningsökningen. Sammantaget innebär utvecklingen att det långsiktiga behovet av bostäder 2015-2020 nu uppskattas till 426 000 bostäder, eller 71 000 per år.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.