TorBorg
Tor Borg, chefsekonom hos SBAB.

I ett pressmeddelande i dag skriver Finansinspektionen att rättsläget är osäkert och att FI:s mandat behöver förtydligas, man meddelade samtidigt att amorteringskravet på bostadslån därför skjuts på framtiden.

– Jag var väl inte helt överraskad. Det är ett oklart rättsläge och man vill utreda detta innan man går vidare. Att man skulle hinna till den 1 augusti som det var tänkt, har jag nog aldrig riktigt trott på, säger SBABS chefsekonom Tor Borg till Affärsvärlden.

FI anser att ett amorteringskrav behöver komma på plats, men efter remissvar från bland andra Kammarrätten i Jönköping, om att det rättsliga stödet för FI att besluta om amorteringskrav brister, går FI därför i dagsläget inte vidare med amorteringskravet.

Lars_ErikNykvist-FAstbyrån
Lars-Erik Nykvist, VD hos Fastighetsbyrån.

– Den tidigare planen med införande av amorteringskrav den första augusti har skapat ett väldigt tryck på bostadsmarknaden. Många har velat genomföra sin bostadsaffär innan de nya reglerna träder i kraft vilket lett till stark efterfrågan, snabba försäljningar och stigande priser. Dagens beslut kan sannolikt göra att stressen minskar något och marknaden lugnar ner sig lite. Samtidigt förväntar sig många att det förr eller senare kommer någon form av reglering vilket kan fortsätta att motivera till att inte vänta med sin bostadsaffär, säger Lars-Erik Nykvist, VD hos Fastighetsbyrån.

Finansiella svårigheter

Claudia,mäklarhuset
Claudia Wörmann, analyschef Svenska Mäklarhuset.

Kravet på kontantinsats om 15 procent som infördes 2010 är en finansiell faktor som försvårat för de unga. Om kravet på amortering också gått igenom hade det blivit ytterligare ett hinder för en redan hårt drabbad grupp, det skriver Svenska Mäklarhuset i ett pressmeddelande.

– Det är mycket tufft för de många unga som ska in på bostadsmarknaden i Stockholm idag. Dagens besked gör det sannolikt möjligt för fler att kunna finansiera sin flytt från föräldrahemmet. Det i sin tur leder till flyttkedjor som är nödvändigt för en väl fungerande bostadsmarknad, säger Claudia Wörmann, analyschef Svenska Mäklarhuset.

– Det är olyckligt när spelreglerna för konsumenten är oklara. Det skapar en osäkerhet på marknaden och leder till mycket spekulation och beslut som inte baseras på fakta. Syftet att minska belåning och skapa stabilitet på marknaden är naturligtvis sunt. Men det gäller att genomföra det på ett sätt som inte skapar för mycket osäkerhet och får för snabba och drastiska konsekvenser, säger Lars-Erik Nykvist.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.