Piggy bankHushållen är bättre rustade och fler amorterar än för ett år sen. Samtidigt väljer många hushåll med relativt höga belåningsgrader att inte amortera vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav. Det är några av slutsatserna i årets bolåneundersökning.

Detta är den femte bolåneundersökning som Finansinspektionen (FI) genomför. Trenden att allt fler hushåll väljer att amortera håller i sig. Knappt fyra av tio nya låntagare amorterade 2011. Förra året hade siffran ökat till sju av tio. Under samma period har amorteringarna också vuxit i storlek från två till cirka 3,5 procent av hushållens inkomster.

Lägre lån – färre amorterar

Precis som i tidigare undersökningar ser FI att hushållens vilja att amortera sjunker ju lägre belåningsgraderna blir. Hela 9 av 10 låntagare med belåningsgrader över 70 procent amorterade förra året. Däremot amorterade bara 4 av 10 hushåll med belåningsgrader mellan 50 och 70 procent vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav.

Trots att priserna på bostäder fortsatte att öka under 2014 växer inte hushållens skulder, vare sig i relation till bostädernas värde eller hushållens inkomster. Den genomsnittliga belåningsgraden var precis som året innan 67 procent och den genomsnittliga skuldkvoten ligger kvar på cirka 366 procent. Färre än en av tio hushåll tar blancolån och blancolånen står för mindre än en procent av de nya lånen.

Bättre rustade

Årets stresstester visar också att hushållen är bättre rustade för sämre tider i dag än för ett år sedan. Fler hushåll klarar av högre ränta och inkomstbortfall än 2013. Motståndskraften har överlag förbättrats avsevärt jämfört med förra årets stresstest.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.