Minusräntan blir kvar på minus 0,25 och Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 40 till 50 miljarder. Det är inte är otroligt att räntan kommer att sänkas något ytterligare i närtid, samt att räntan stiger igen tidigast under andra halvan av 2016. Bostadskonsumenterna kan alltså räkna med fortsatt rekordlåg ränta åtminstone det kommande året, vilket förmodligen kommer att öka trycket på andra åtgärder för att minska hushållens skuldsättning, det skriver Mäklarsamfundet.

Beredskap att göra mer

Penningpolitiken speglar att Riksbankens tolerans för låg inflation är mycket begränsad. Riksbanken har fortsatt hög beredskap att vid behov göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Köpen av statsobligationer kan utökas. Dessutom kan reporäntan sänkas ytterligare och framtida höjningar kan gå långsammare, det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken tror att styrräntan kommer att ligga kvar på minus flera år framåt och leta sig upp över noll först 2017. Reporäntan kommer att höjas långsamt och till och med under andra kvartalet 2018, då tror Riksbanken att styrräntan kommer ligga på 0,78 procent. Vilket betyder fortsatt låga räntor.

Läs Riksbankens meddelande:

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.