SpargrisenBarometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, föll 2,2 enheter i april, från 101,4 till 99,2. Hushållens konfidensindikator minskade mellan mars och april. För bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel visar konfidensindikatorerna på ett betydligt starkare läge än normalt medan hushållens och tillverkningsindustrins konfidensindikatorer hamnar på nivåer under det historiska genomsnittet. Läget i de privata tjänstenäringarna är något starkare än normalt.

Men positivt för byggverksamhet

hard worker on construction siteKonfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade 4,9 enheter i april, från 105,8 till 110,7. Nivån är betydligt högre än det historiska genomsnittet vilket indikerar att läget är mycket starkare än normalt. Uppgången förklaras av mer positiva orderstocksomdömen

med förra månaden. Anställningsplanerna på tre månaders sikt är oförändrat optimistiska. 

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll hela 6,9 enheter i april. Det är tredje månaden i rad som industrins konfidensindikator faller och nivån indikerar nu ett svagare läge än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator steg från 107,5 i mars till 111,6 i april, en nivå som indikerar att läget är betydligt starkare än normalt.

Hushållens tro dalar

Efter förra månadens uppgång har hushållens konfidensindikator åter fallit tillbaka till en nivå under det historiska genomsnittet, i huvudsak beroende på att hushållen har blivit betydligt mer negativa om den svenska ekonomin, både i nuläget och på tolv månaders sikt. Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är något mindre positiv jämfört med förra månaden, liksom inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. Hushållens förväntningar på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas på tolv månaders sikt är oförändrade från förra månaden och något mer negativa än normalt.

Ränteförväntningar (medelvärde exklusive extremvärden) Feb 2015 Mars 2015 Apr 2015 Förändring i procent
1 års sikt 2,31 2,27 2,17 -0,10
2 års sikt 2,89 2,77 2,71 -0,06
5 års sikt 3,62 3,52 3,58 0,06
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.