1280px-Dublin_riverside_composite_01
Foto: Dave Morris.

Irland är det land i EU som har den högsta prisutvecklingen på villor med en prisuppgång på över 16 procent, jämfört med förra året. Huspriserna inom euroområdet steg med 1,1 procent under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal året innan, det skriver Affärsvärlden.

Inom EU som helhet steg huspriserna med 2,6 procent. Det framgår av statistik från Eurostat. Under det tredje kvartalet var årstakten för EMU upp med 0,4 procent och för EU var årstakten plus 2,3 procent.

Jämfört med närmast föregående kvartal var huspriserna inom EMU ned med 0,1 procent medan priserna inom EU var oförändrade.

De största prisnedgångarna i årstakt skedde i Slovenien (-4,4 procent), på Cypern (-3,3 procent), i Lettland (-3,2 procent) och i Italien (-2,9 procent). De största prisuppgångarna noterades i Irland (+16,3 procent), i Estland (+10,1 procent) och i Storbritannien (+10,0 procent).

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.