my family icons cartoonHushållens förväntningar på bostadspriser backar marginellt till 67 från förra månadens rekordnivå på 68. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från sex till sju procent.

Tror priserna stiger

Av de tillfrågade hushållen svarar 77 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med en procentenhet från förra månadens 76 och är den högsta notering som hittills uppmätts. Andelen som tror på sjunkande priser stiger också, till tio procent från förra månadens åtta procent, och den sammantagna effekten blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna Boprisindikatorn. Andelen som tror på stillastående priser förblir oförändrad från förra månadens nio.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB.
Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

– Efter fyra månader av uppgångar stabiliseras Boprisindikatorn nu på en mycket hög nivå och marknaden står och väger. Låga räntor och stor efterfrågan talar för fortsatt uppgång medan amorteringskrav, skattehöjningar och ökat byggande talar för att förväntningarna nu kan komma att dämpas, säger SEBs privatekonom Jens Magnusson.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,28 procent, 11 punkter lägre än förra månaden, 0,39 procent.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med en enhet från förra månadens sex procent.

Boprisindikatorn ökar i Norrland

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Norrland från förra månadens 59 till 67. I Östra Götaland ökar den från 59 till 60 och i Skåne ökar den från 57 till 59. Svealand (exkl. Stockholm) och Stockholm ligger kvar på förra månadens nivå 71 respektive 79.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 31 mars till 8 april.

Utveckling senaste 12 månaderna: 

apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15
55 60 56 64 62 64 59 57 54 59 66 68 67

 

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.