Tor Borg
Tor Borg, chefsekonom på SBAB Bank.

Bostadsrättsföreningarna har under det första kvartalet ökat andelen lån med långa räntebindningstider, från fem år och uppåt, medan räntebindningstider mellan ett och fyra år tappat i popularitet. Det visar SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av mars hade knappt 24 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, bindningstider under tolv månader. Det var en uppgång med en procentenhet sedan årsskiftet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var knappt 40 procent, nästan tre procentenheter lägre än i december. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, steg med drygt två procentenheter till 37 procent.

Trenden håller i sig

Trenden med en minskande andel medellånga räntebindningstider håller därmed i sig liksom den ökande efterfrågan på långa räntebindningstider.

– Riksbankens räntesänkningar och påverkan från omvärlden har drivit ned svenska låneräntor till rekordlåga nivåer. Bostadsrättsföreningarna, som är långsiktiga i sin lånehantering, har därför starka motiv att välja riktigt långa räntebindningstider, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB Bank.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är den femåriga med 23 procent följt av tremånaders och den treåriga med en andel på 21 respektive 16 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan december och mars var den sjuåriga som ökade med nästan en procentenhet.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.