– Nu kommer fördjupningen

I november ställde Blocket Bostad frågor till svenska folket kring vilka säljargument som funkar bäst vid intagsmöten. Det som mäklare bör framhäva om sig sig själva är främst kännedom om området, sin rutin och dokumenterad framgång från tidigare försäljningar. Sedan resultatet presenterades i Mäklarvärlden i februari har frågor om fördjupad analys strömmat in till Blocket Bostad. Så här kommer den.

Det är främst storstadsbor som utmärker sig i statistiken, men det finns även länsvisa skillnader och olika uppfattning beroende på ålder och kön.

– Är man verksam i Stockholm eller Göteborg så är kännedom om området i synnerhet viktigt. Kanske för att man som säljare vill att mäklaren ska kunna sälja in bostaden utifrån en helhetsbild av vad boendet i en viss stadsdel innebär. I Kronoberg och Värmland är inte det inte alls lika viktigt, säger Linnéa Aguero, pressansvarig Blocket Bostad.

Till skillnad från övriga landet tycker Uppsalaborna att räckviddserbjudandet verkligen kan fälla avgörandet vid val av mäklare. Västmanlänningar tycker däremot att en lång erfarenhet väger absolut tyngst. Var femte Malmöbo uppskattar spekulantregister mest – långt fler än resten av svenska folket.

– Tänker man ta upp ett förmånligt erbjudande kan man med fördel vända sig till den kvinnliga säljaren i åldern 30-49 år, allra helst i Stockholm, dock inte i Jönköping över huvudtaget. Är det en manlig säljare så är de mer benägna att lyssna till mäklarens meriter såsom priser, utmärkelser och rekordinnehav, säger Linnéa Aguero.

I norra Sverige håller man sig till snittet på alla punkter förutom två. Här behöver man inte ägna särskilt mycket tid åt att framhäva varken bevisad framgång från tidigare försäljningar eller spekulantregister.

På Gotland och i Örebro är man minst benägen att leta runt efter ny mäklare när det är dags att sälja. Jönköpingsborna är de som i högst grad letar runt bland olika mäklarföretag inför försäljning jämfört med rikssnittet.

Ju äldre man blir desto större är osäkerheten kring val av mäklare, i synnerhet från femtio år och uppåt. Här finns alltså en möjlighet bland mäklare att tänka mer långsiktigt kring relationsbyggande så att den 45-årige uppdragsgivaren även återkommer när det är dags för flytt till ett seniorboende i Spanien vid pension.

Blocket_MÄN15

                                                                                                                                           

Denna artikel är information från Blocket Bostad och ska inte tolkas som MäklarVärldens åsikter eller ställningstaganden.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.