PressSvenska Mäklarhusets fastighetsmäklare har besvarat frågor om de nya amorteringskravens påverkan på bostadsmarknaden samt gjort en prognos för bostadsmarknaden 2015.

– Det är inte förvånande att fastighetsmäklarna bedömer att gruppen som ska köpa sin första bostad blir mest påverkade av de nya reglerna. Samtidigt uppger 49 procent av fastighetsmäklarna att deras kunder inte är oroliga för de nya kraven, det är positivt och förklaras av att kunderna på marknaden redan räknat in amortering i kalkylen och är tillvanda tanken på att amortera, säger Claudia Wörmann, analyschef på Svenska Mäklarhuset.

Några resultat i korthet: 

Claudia,mäklarhuset
Claudia Wörmann, analyschef på Svenska Mäklarhuset.

82 procent av Svenska Mäklarhusets fastighetsmäklare bedömer att amorteringskravet kommer att göra det svårare för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

42 procent bedömer att omsättningen på bostadsmarknaden kommer att påverkas.

Bara 15 procent tror att amorteringskraven kommer att påverka prisutvecklingen negativt.

49 procent av Svenskas Mäklarhusets fastighetsmäklare bedömer att de kunder de möter inte är oroliga för amorteringskravet. 37 procent gör bedömningen att kunderna är oroliga och 14 procent har ingen uppfattning.

Svenska Mäklarhusets fastighetsmäklare har även gjort en prognos över bostadsmarknaden 2015.

Resultatet i korthet:

68 procent av Svenska Mäklarhusets fastighetsmäklare bedömer att bostadsrätter i närförort kommer att ha den kraftigaste prisutvecklingen under 2015, följt av radhus i närförort.

66 procent av fastighetsmäklarna i Svenska Mäklarhuset bedömer att ettor i bostadsrätt kommer att utvecklas starkast under 2015, lika många gör bedömningen att tvår i bostadsrätt kommer att utvecklas starkast. Större lägenheter och stora hus bedöms ha en något svagare prisutveckling.

– Sett till hur fastighetsmäklarna bedömer utvecklingen är det små lägenheter i närförort som kommer att utvecklas starkast under året. Det har varit och är fortfarande ett väldigt sug efter små bostäder. Prisutvecklingen som varit och de regler vi har att anpassa oss efter, som amorteringskrav och krav på kontantinsats, kan ha bidragit till att fler människor eftersöker en liten bostad för att det är vad de har råd med, avslutar Claudia Wörmann.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.