Morgan Johansson
Morgan Johansson, migrations- och justitieminister. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

Den 26 februari beslutade regeringen att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras eller avförs som företrädare för en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening ska underrättas om detta. Syftet är att oriktiga registreringar ska upptäckas snabbare och ekonomisk brottslighet förhindras.

– Den ändring i förordningen om ekonomiska föreningar som regeringen fattat beslut om är en enkel och effektiv åtgärd för att försvåra för den som på falska grunder försöker att få kontroll över en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening. Personer som ”kapar” bostadsrättsföreningar har ofta för avsikt att begå ekonomisk brottslighet. Dagens beslut kommer försvåra detta och förhoppningsvis ha en brottsförebyggande effekt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

På senare år har problematiken med att personer på felaktiga grunder förs in i registret över ekonomiska föreningar uppmärksammats. De felaktiga registreringarna upptäcks ofta, men risken är stor att den som på ett oriktigt sätt har haft möjlighet att agera i föreningens namn redan hunnit tömma bankkonton eller gjort annat som skadat föreningen.

Regeringen inför därför nu ett system för att uppmärksamma företrädare för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar på att en registreringsåtgärd har skett. Den som registreras i eller avförs från föreningsregistret som till exempel styrelseledamot eller firmatecknare kommer i fortsättningen att få en underrättelse om registreringen.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.