??????Arbetsmarknaden fortsätter att ha stor påverkan på bostadsmarknaden i Danmark och Norge, medan det låga utbudet och den höga efterfrågan fortsätter att dominera den svenska bostadsmarknaden. Det visar rapporten Nordic Housing Insight från Mäklarsamfundet för årets första kvartal.

Lågt utbud påverkar mest

De påverkansfaktorer som är mest betydande för bostadsmarknaderna i Sverige, Norge och Danmark är lågt utbud, medias rapportering och arbetsmarknaden. I Sverige svarar 75 procent av de tillfrågade mäklarna att det låga utbudet påverkar mest just nu, det är en ökning med 4 procentenheter sedan föregående undersökning. På andra plats kommer medias rapportering, den faktorn ökar med hela 14 procentenheter från förra undersökningen till 70 procent.

– Resultatet från årets första Nordic Housing Insight ger oss en scen till det drama som just nu utspelar sig avseende prissättning på bostadsmarknaden. Det låga utbud och den höga efterfrågan som råder på marknaden just nu prövar förmågan att sätta realistiska priser som konsumenterna känner förtroende för, säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

JosefinUppling
Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

I Norge toppar arbetsmarknaden som påverkansfaktor, enligt 46 procent av mäklarna, samtidigt som samma faktor ligger i topp även i Danmark, men där med 71 procent av de tillfrågade.

– Att medias rapportering ökar med 14 procentenheter som påverkansfaktor på bostadsmarknaden är föga förvånande. Vi ser en allt mer engagerad, påläst och kunnig konsumentkår som söker fakta och trygghet. Mäklarsamfundet uppmuntrar konsumentdialog, det är så vi kan utveckla branschen, säger Josefine Uppling.

Sverige sticker ut 

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i jämförelse med sina norska och danska kollegor, hela 96 procent av de tillfrågade svenska mäklarna bedömer att efterfrågan antingen kommer att öka eller förbli oförändrad på bostadsrättsmarknaden i Sverige. Bedömningen av den svenska småhusmarknaden är i princip densamma, 42 procent bedömer att efterfrågan ökar under årets första kvartal samtidigt som 50 procent bedömer att den förblir oförändrad – en snarlik bedömning som inför sista kvartalet 2014.

Resultaten från de norska och danska mäklarna följer varandra i bedömningarna för så väl utvecklingen på småhus som bostadsrätter. För småhusmarknaderna i Norge och Danmark bedömer cirka 50 procent av de norska och danska mäklarna att utbudet kommer att öka, samtidigt som över 70 procent av de norska och danska fastighetsmäklarna bedömer att efterfrågan kommer att öka. På bostadsrättsmarknaderna tror cirka 60 procent av de norska och danska mäklarna på en uppgång av pris och efterfrågan.

 

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.