husDet genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till drygt 2,5 miljoner kronor under tremånadersperioden december 2014 – februari 2015. Prisuppgiften är den högsta hittills för en tremånadersperiod. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från drygt 1,1 miljon kronor i Västernorrlands län till nästan 4,8 miljoner i Stockholms län.

Under den senaste tremånadersperioden december 2014 – februari 2015, jämfört med föregående period september – november 2014 har priserna på småhus stigit med nästan två procent. Stigande priser redovisas i 14 av Sveriges 21 län. Det län där priserna på småhus steg mest var Dalarnas län med fem procent. Sjunkande priser redovisas i fyra län. Den största nedgången återfinns i Gotlands län med sex procent, följt av Värmlands län med tre procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan två och tre procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt åtta procent. Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga län. Den största prisuppgången återfinns i Uppsala län med 13 procent, följt av Dalarnas och Västmanlands län med 12 procent. Den lägsta prisuppgången redovisas i Blekinge och Gävleborgs län, i dessa län steg priserna med fem procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna med fyra respektive sju procent, samtidigt som priserna i Stor-Stockholm steg med elva procent.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal

köp

Medelprisi 1000-

tals kr

Medel-taxerings-

värde i

1000-tals

kr

Köpe-skillings-

koefficient

(K/T-tal)

Procentuellförändring

från

föregående

månad

1402 3 319 2 307 1 574 1,48
1403 3 077 2 390 1 618 1,48 0
1404 4 402 2 311 1 553 1,51 +1
1405 4 410 2 328 1 546 1,52 +1
1406 5 590 2 468 1 623 1,54 +1
1407 5 581 2 278 1 482 1,56 +2
1408 5 580 2 477 1 598 1,57 +1
1409 5 183 2 299 1 476 1,59 +1
1410 5 960 2 263 1 461 1,57 ‑1
1411 4 164 2 360 1 501 1,58 +1
1412 5 070 2 496 1 576 1,60 +1
1501 3 447 2 525 1 588 1,61 0
1502[1] 1 563 2 598 1 623 1,62 +1
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.