Kök_8H5C9339_printHur och var vi bor spelar en stor roll för vår identitet. I en ny undersökning uppger hela sju av tio att deras hem är en del av deras identitet och signalerar vem de är.

– Inredning, läge och standard är alla faktorer som spelar in på huruvida man identifierar sig med sitt hem, säger Linnéa Aguero, pressansvarig på Blocket Bostad.

Villa på landsbygden, K-märkt hus i stan, sekelskiftesvåning eller nybyggd takvånig. Var och hur vi bor är en viktigt del av vår identitet – både bland män och kvinnor. Hela åtta av tio kvinnor tycker att hemmet är en del av deras identitet och signalerar vem de är. Bland männen är det 66 procent som identifierar sig med sitt hem, det visar en undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Blocket Bostad.

Inredningen viktig
Den viktigaste faktorn för att identifiera sig med hemmet är inredningen.
I de öppna svaren i undersökningen anger de flesta att det är vad som står på hyllor och sitter på väggar som tydligast signalerar identiteten, såsom böcker, prydnadsföremål, tavlor och hobbyprylar. Att just kvinnor i större utsträckning identifierar sig med hemmet kan bero på att de i högre grad än män är intresserade av heminredning.

– Ser man till läsarna av heminredningsmagasin är det övervägande kvinnor, men våra siffror tyder på att inredning även är av betydelse för vad män identifierar sig med, säger Aguero. 

Till skillnad från kvinnorna så är det standarden på bostaden och läget som är extra viktigt för männen.

Av de som identifierar sig med sitt hem tycker en fjärdedel att läget är viktigast. Många av de tillfrågade anger också trädgården som en viktig del för identifikation med sitt hem. Något som kan förklaras med att en vacker trädgård kräver både tid och intresse.

– Bor man i en speciell byggnad, till exempel ett K- eller Q-märkt hus, eller har en vacker trädgård så är det naturligtvis något som förstärker relationen till sitt hem, säger Linnéa Aguero.

Majoriteten av svenskarna tror också att andra bildar sig en uppfattning om en person utifrån boendet. Framförallt gäller detta unga personer och högskoleutbildade.

– Man kan tänka sig att det är den yngre målgruppen som i högre utsträckning utforskar sin egen och andras identitet än äldre generationer som redan hittat sin prägel. För högskoleutbildade kan det eventuellt vara mer av en statusfråga, att boendet ska säga något om karriären hos bostadsinnehavaren eller avslöja val av yrkesinriktning, säger Aguero.

Undersökning är gjord av TNS Sifo på uppdrag av Blocket Bostad. Fältperioden var 13-27 november 2014 och 2004 personer svarade.

                                                                                                                                      

Denna artikel är information från Blocket Bostad och ska inte tolkas som MäklarVärldens åsikter eller ställningstaganden.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.