stuganI Sverige ägdes 37 058 fritidshus av utländska ägare år 2014. Det är en ökning med en procent jämfört med året innan och 104 procent jämfört med år 2000. Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det bara det norska ägandet som ökade medan det danska, tyska och holländska minskade, enligt SCB.

Flest i Kronoberg

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande av det totala fritidshusbeståndet är störst i Kronoberg och Värmland med 40 respektive 24 procent. I 12 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska ägandet till mindre än en procent av  

Norskt ägande närmar sig danskt

Flest antal utlandsägda svenska fritidshus har ägare från Danmark med 11 451 stycken. År 2013 fick Tyskland se sig passerat av Norge som nu också närmar sig Danmark. Antalet fritidshus med norska ägare är 11 024 mot 10 096 tyska. Dessa tre länder dominerar och totalt kommer 88 procent av alla utländska ägare till fritidshus från dessa tre länder. Av övriga länder följer ägare från Nederländerna med 1 423 hus. 

Norskt ägande ökade även 2014

Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det bara det norska ägandet som ökade 2014. Förra året ökade de sitt innehav med 410 fritidshus vilket motsvarar en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Däremot minskade antalet ägare av fritidshus från Danmark, Tyskland och Nederländerna 2014. Ägandet från övriga länder ökade med 4 procent jämfört med 2013. Bland dessa övriga länder var det ägare från Schweiz som ökade mest. Deras innehav av svenska fritidshus ökade med 28 hus.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.