??????????????Svensk Fastighetsförmedling har nu påbörjat övergången till mäklarsystemet som av Mäklarsamfundets dotterbolag Mäklarsamfundet System i Sverige AB. Ett mäklarsystem i egen regi motiverades av medlemmarna dels med att det gav medlemsnytta genom att erbjuda ett bra och prisvärt mäklarsystem för fastighetsmäklare, dels med att behovet av ökad konkurrens på marknaden var akut, skriver Mäklarsamfundet i ett pressmeddelande. Resultatet har bland annat blivit en ökad prispress med lägre priser för alla som följd.

– Svensk Fastighetsförmedling var en av initiativtagarna till utvecklingen av branschens egna mäklarsystem. Vi såg tidigt den medlemsnytta det skulle ge för fastighetsmäklare i hela landet. Efter en längre intern process där vi utvärderat olika alternativ har vi nu bestämt oss för att byta mäklarsystem och börjar förbereda oss för det omgående. I den processen har vi undertecknat ett LOI med Mspecs, och går allt enligt lagd plan så räknar vi med att Svensk Fastighetsförmedling har omkring 1 100 användare i systemet vid årets slut. Mspecs känns helt rätt för oss säger Johan Engström, vd Svensk Fastighetsförmedling.

Fastighetsmäklare började använda systemet på allvar i slutet av 2014 och bedömningen är att nästan hälften av Mäklarsamfundets medlemmar kommer att använda Mspecs inom ett år. När det nu står klart att Svensk Fastighetsförmedling, med sina 1100 användare, ansluter sig innebär det att systemet blir mer fulländat.

– Att som medlemsorganisation utveckla de system som är medlemmarnas viktigaste verktyg och arbetsredskap hör kanske inte till vanligheterna, men i vår bransch efterfrågades det eftersom bristen på konkurrens och höga priser blivit ett akut hinder i det dagliga arbetet. Det är mäklarnas egna önskemål som ligger till grund för både utformning och funktionalitet i systemet, därför är det väldigt glädjande att allt fler av våra medlemmar nu ansluter sig och blir användare, säger Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet och Mspecs.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.