pilIdag meddelande Riksbanken att man beslutat att sänka reporäntan till minus 0,10, vilket är den lägsta reporäntan i historien. Man meddelande även att man köper statsobligationer för tio miljarder kronor.

Det finns tecken på att den underliggande inflationen har bottnat men omvärlden är nu mer osäker och det ökar risken för att inflationen inte stiger tillräckligt snabbt. Riksbankens direktion har därför beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till minus 0,10 procent och justera ner räntebanan något. Samtidigt återställs räntorna på de finjusterande transaktionerna i Riksbankens räntestyrningssystem till reporäntan +/− 0,10 procentenheter. Dessutom kommer Riksbanken att köpa statsobligationer för 10 miljarder kronor. Dessa åtgärder och beredskapen att snabbt göra mer understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.