???????????????Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade att fastighetsmäklarna medvetet satte ett lågt utgångspris i bostadsannonsen för att locka till sig så många spekulanter som möjligt. När sedan budgivning startade kunde det slutgiltiga försäljningspriset bli avsevärt högre än det utannonserade priset. Även Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), branschens tillsynsmyndighet, var kritisk. För att möta kritiken tog fastighetsmäklarna i Stockholm, och därefter i Göteborg, ett initiativ som resulterade i att Accepterat pris infördes i bostadsannonserna. Uppföljningar har visat att konsumenterna värdesätter och vill ha Accepterat pris. Att försäljningspriset slutar relativt nära det utannonserade priset visar att mäklarens värdering är i nivå med aktuellt marknadsvärde och detta är en trygghet för konsumenterna.

Sedan i höstas visar de uppföljningar som Mäklarsamfundet genomfört att utvecklingen sakta kryper tillbaka och att spannet mellan ut- och slutpriser ökar. Man har därför aktualiserat diskussionen om behovet av korrekt och professionell prissättning. Den uppföljning som presenteras idag visar att spannet mellan utannonserat pris och slutligt försäljningspris fortsätter att öka. I januari månad ligger spannet i Stockholm på 12 procent för villor och 10 procent på bostadsrätter. Motsvarande siffror i Göteborg är 9 respektive 12 procent. Nivåerna är i princip oförändrade sedan december. Fler orter ligger dock på ett spann på över 15 procent och i vissa fall är spannet över 20 procent, till exempel på bostadsrätter i Karlstad, Falun och Gävle. Detta visar tydligt att prissättningsproblematiken inte bara är ett storstadsfenomen på samma vis som den var 2011.

Växande kritik

Det finns även andra tecken som måste tas på allvar. En uppföljning av Mäklarsamfundets Kundombudsmans verksamhet visar på en växande kritik kring frågor om mäklares värdering och om prissättning. Omkring en tredjedel av samtalen under januari handlade om kritik mot prissättning och ilska mot ”lockpriser”, det är en stor förändring mot i höstas då nästan inga konsumenter hörde av sig om detta.

– Det finns risk att spannet mellan ut- och slutpriser är på väg att öka och det är inte bra alls. Konsumenterna förväntar sig att det utannonserade priset återspeglar en rimlig prissättning på bostaden. Det handlar om konsumenternas förtroende för mäklarens expertroll. Om konsumenter upplever att mäklare använder sig av lockpriser så är det riktigt dåligt för alla, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.