varm-termometer-16226018Het, högtryck och lågt utbud. Så beskriver Fastighetsbyrån mäklare bostadsmarknaden just nu. Företagets senaste Mäklarpanel visar att den starka efterfrågan som präglat förra året förstärks i inledningen av 2015. Svaren visar en mycket tydlig fördel för säljarna på marknaden just nu.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 8,58 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,84 när samma fråga ställdes i december och 7,72 i oktober 2014. Det är alltså nu en ännu tydligare fördel för säljarna på marknaden. Snittet i Stockholm slår nästan i taket med 9.66.

– Situationen som vi haft under egentligen hela 2014, med stark efterfrågan och lågt utbud, har förstärkts ytterligare nu i inledningen av 2015. Det är svårt att sätta fingret på vad som driver den utvecklingen. Bostadsbrist på tillväxtorter och lågt byggande är en långsiktig förklaring. Låg ränta och få orosmoment i omvärlden kan vara faktorer som påverkar på kortare sikt, säger Lars-Erik Nykvist.

Efterfrågan är starkast i Stockholm (9,7) och Göteborg (9,6). Efterfrågan i Malmö har förstärkts där snittet nu ligger på 8,9. Större orter ligger på 8,6, mellanstora orter på 8,5 och mindre orter har lägst efterfrågan på 7,1. I svaren kan man även se att efterfrågan på villor har ökat och ligger nästan på samma höga nivå som bostadsrätter.

Vd Fastighetsbyrån– Även om det finns vissa geografiska skillnader är det påtagligt att efterfrågan är så stark överlag. Det är inte bara något som gäller bostadsrätter i storstäderna, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”,
skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), dec 2014:

  • Hela Sverige – 8,58 (7,84 dec 2014)
  • Stor-Stockholm – 9,66 (8,77 dec 2014)
  • Stor-Göteborg – 9,64 (8,82 dec 2014)
  • Stor-Malmö – 8,91 (7,56 dec 2014)
  • Större ort – 8,63 (7,94 dec 2014)
  • Mellanstor ort – 8,49 (7,92 dec 2014)
  • Liten ort – 7,07 (6,46 dec 2014)
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.