lagenRedan innan jul överklagade Swedbank tingsrättens dom till marknadsdomstolen. Den 16 december kom domen där Swedbanks förvärv av Svensk Fastighetsförmedling förbjöds. Då kommenterade Swedbanks kommunikationsdirektör domen till FMF.

– Vi har underskattat den oro affären skapade i branschen. Men vi har hela tiden sagt att vi vet att våra kunder uppskattar tjänsten att kunna hantera både bolån och fastighetsaffär tillsammans.

I domen från mitten av december gick domstolen på Konkurrensverkets linje och beslutade att Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling inte skulle tillåtas. Marknadsdomstolen kommer att avgöra målet inom tre månader, och det är den högsta instansen i det här fallet.

– Jag tycker att tingsrättsdomen var väldigt bra, men Swedbank har sin fulla rätt att få saken prövad ett varv till, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson i Dagens Juridik.

Tingsrätten ålade även Swedbank att betala ett vite på 100 miljoner kronor om förbudet inte följdes.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.