Dyrarare_andrahandspriserFler och fler svenskar oroar sig för att bli av med jobbet enligt en ny undersökning från Fastighetsbyrån. 42 procent av svenskarna ser arbetslöshet som det största hotet mot privatekonomin vilket är en relativt kraftig ökning jämfört med de senaste fyra åren. Resultaten visar även att väldigt få svenskar oroar sig för de nya kraven på amortering.

– Det är påtagligt att allt fler ser arbetslöshet som det störta hotet mot privatekonomin. Det skulle kunna dämpa efterfråga på bostadsmarknaden om fler agerar mer försiktigt och inte omprövar sitt boende. Å andra sidan är det relativt få som oroas över räntor, elpriser och amorteringskrav som är faktorer som i allra högsta grad påverkar boendekostnaderna. Sammantaget tror jag att efterfrågan på bostadsmarknaden kommer vara relativt stabil under 2015, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

Största hotet

Lars-Erik-Nykvist_Fastighetsbyrån
Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

I en ny undersökning har Fastighetsbyrån frågat 1000 svenskar om hot mot deras privatekonomi och syn på amorteringskrav och prisutveckling på bostäder. På frågan ”Vad känns som det största hotet mot din privatekonomi under 2015?” svarade 42 procent arbetslöshet. Det kan jämföras med 31 procent i december 2013 och 23 procent 2010, det vill säga en kraftig ökning. Samtidigt har andelen som anger ”ökande elpriser” och ”min egen konsumtion” som största hotet sjunkit kraftigt. 16 procent svarade att det inte finns något som kan hota deras privatekonomi.

Få oroas av införandet av amorteringskrav

Endast tre procent av svenskarna ser införandet av amorteringskrav som största hotet mot privatekonomin. En majoritet, 56 procent, är positiva till att införa amorteringskrav, 32 procent är neutrala och endast tolv procent negativa. 63 procent, av de som har egna bolån, tror att amorteringskraven inte skulle påverka deras ekonomi nämnvärt om de omfattade deras nuvarande lån.

– Våra mäklare får många frågor kring amorteringskraven och hur det kommer att fungera. Det verkar finnas en relativt stor osäkerhet, snarare än oro, vilket även återspeglas i undersökningsresultaten. Förhoppningsvis är det även en indikation på att de nya reglerna inte kommer att påverka efterfrågan eller bostadspriser på något dramatiskt sätt när de införs. En stabil marknad utan kraftiga svängningar är bra för både säljare och köpare, kommenterar Lars-Erik Nykvist.

Angående bostadspriserna generellt så tror 44 procent av svenskarna att de kommer öka under 2015. 41 procent tror på oförändrade priser och 15 procent på en nedgång. På frågan om hur amorteringskravet kommer att påverka bostadspriserna svarar 49 procent inte alls, 43 procent nedgång och åtta procent uppgång.

Vad känns som det största hotet mot din privatekonomi under 2015 (december 2013)?


  • Att jag/någon i familjen blir av med jobbat 42 % (31 %)
  • Det finns inget som kan hota min privatekonomi 16 % (17 %)
  • Annat 14 % (12 %)
  • Min egen konsumtion 9 % (17 %)
  • Ökande räntekostnader 6 % (6 %)
  • Nedgång på aktie/fondmarknad 6 % (7 %)
  • Införandet av amorteringskrav 3 %
  • Ökande elpriser 2 % (8 %)
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.