Index_FastighetsmäklareEnligt Svenskt Kvalitetsindex är folk betydligt mer nöjda med sina fastighetsmäklare än med sina banker, försäkringsbolag och telekombolag. 2014 kom Mäklarhuset i topp, tätt följda av Svensk Fastighetsförmedling och ERA. På Svensk Fastighetsförmedlings Facebook-sida utmanar de nu Mäklarhuset, där de skriver att man aspirerar på konkurrentens fina första plats.

Riktigt nöjda

Svensk Kvalitetsindex har genomfört 1 200 intervjuer via telefon under november månad 2014 av EVRY. Personer i åldern 18 – 85 som är bosatta i Sverige ingår i urvalet. Urvalet är taget från PAR Konsument. Närmare 1200 intervjuer har genomförts.

2014 års undersökning visar att kunderna är riktigt nöjda med sina fastighetsmäklare. Faktum är att vi är betydligt mer nöjda med våra fastighetsmäklare än med våra banker, försäkringsbolag och telekombo- lag. Vid valet av fastighetsmäklare så har majoriteten övervägt flera leverantörer vilket tyder på relativt hög konkurrens. Kanske är det just det som gör att företagen verkligen måste anstränga sig i kundrelationen och på så viss blir kunderna också väldigt nöjda.

Mäklarhuset i topp

Mäklarhuset får bäst betyg av kunderna medan Fastighetsbyrån får lägst. Både Skandiamäklarna och Svensk Fastighetsförmedling får bättre betyg av sina kunder jämfört med tidigare år.

För andra året i rad mäter SKI både köpare och säljare. Precis som förra året är det för branschen som helhet en stor skillnad. Säljare är betydligt mer nöjdare jämfört med köpare.

Den enskilda fastighetsmäklaren är oftast orsak till klagomål. I genomsnitt har närmare en av tio kunder haft anledning att klaga. Bristande engagemang är en rela- tivt vanlig kommentar och drar ned betyget rejält. Klag- omål kring värdering är också förekommande.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.