SkogMarknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik LRF Konsult. Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ.

– Genomsnittspriset 2014 för skogsmark i Sverige var 372 skogskubikmeter. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med 2013 och det är framförallt andra halvåret 2014 som gör att vi kan skriva att trenden med prisnedgång generellt är bruten, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Den tidigare kraftiga prisnedgången i norra Sverige har i kustnära område avstannat och vänt till uppgång medan prisnivån i norra Norrlands inland är fortsatt ner. Sammantaget ger det en uppgång med två procent i norra Sverige till 249 skogskubikmeter. I orsakerna ligger att det i de kustnära städerna finns fler spekulanter, är närmare till industrier, samt att tillväxten generellt är högre.

I mellersta Sverige har priserna sjunkit två procent till 379 skogskubikmeter. En tendens vi såg vid halvårskiftet för denna del av Sverige var att kapitalstarka köpare som ser skog som en god investering i mindre utsträckning agerat på marknaden. Senare delen av 2014 är dock känslan att intresset återigen börjar gro för skogsfastigheter även i mellersta Sverige.

I södra Sverige har skogsmark stigit i genomsnitt tre procent till 538 skogskubikmeter. I denna del av Sverige har skogsägaren under 2014 fått bäst betalt för sitt virke vilket ger köparen en bättre kalkyl som i sin tur gör att man kan betala lite mer. En hög urbaniseringstakt samt möjligheter att finna andra användningsområden för sin mark är orsaker som bidrar till utvecklingen.

 

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.