Hus-stapelHushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig och ökar med fem enheter till 59, enligt SEBs boprisindikator. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka ytterligare från fem till tre procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 69 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 66. Andelen som tror på sjunkande priser faller till tio procent från förra månadens tolv. Andelen som tror på stillastående priser faller till tolv procent från förra månadens 14.

JensMagnusson– Efter tre raka månader av sjunkande Boprisindikator vänder förväntningarna nu åter uppåt. Två bidragande orsaker är sannolikt den minskade politiska osäkerheten i samband med att extravalet avblåstes och Riksbankens signaler om att reporäntan kommer att vara noll under lång tid framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,47 procent, fem punkter lägre än förra månaden, 0,52 procent.

– Även om hushållens förväntningar ännu har en bit kvar ned till marknadens och Riksbankens egna prognoser, så rör de sig i den riktningen. Det är logiskt att förväntningar om lägre reporänta också leder till högre förväntningar på boprisutvecklingen, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14 dec-14 jan-15
49 47 54 55 60 56 64 62 64 59 57 54 59

 

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.