StugaPriserna på riksnivå för samtliga bostadstyper har gått upp under 2014. Bostadsrätter och villor har gått upp med nio procent medan fritidshus har ökat med fem procent. I slutet av året har prisökningen stannat av något. Bostadsrättspriserna i riket har gått upp fyra procent senaste kvartalet och gått ner med en procent den senaste månaden. Villapriserna har gått upp med en procent senaste kvartalet och är oförändrade sista månaden. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

– När vi avslutar 2014 ser vi att villor och bostadsrätter totalt sett har stigit lika mycket, med nio procent. Det är en stor skillnad mot utvecklingen 2012 och 2013 då bostadsrätterna ökat mer än dubbelt så mycket som villorna sett till riksnivå. Det är också anmärkningsvärt att permanentbostäder fortsätter öka med sådana tal samtidigt som KPI, konsumentprisindex, är oförändrat under året. Bostadsrätternas ökning på nio procent överträffas bara av 2013 då dessa gick upp elva procent, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Störst ökar mest

Liksom tidigare är det en starkare prisutveckling i Stockholm- och Göteborgsområdet än för Malmö, speciellt på villamarknaden där skillnaderna är störst. Villor i Stor-Stockholm ökade med tolv procent och i Stor-Göteborg med åtta procent. Detta medan Stor-Malmös villor landar på plus två procent. Skillnaderna finns även på bostadsrättsmarknaden men är mindre.

– En annan tydlig trend under 2014 var att bostadsaffärerna gick allt snabbare. Den genomsnittliga tiden som villor och bostadsrätter låg ute till salu minskade med 20 procent jämfört med 2012. Det har gjort att utbudet på marknaden vid varje givet tillfälle har uppfattats som lågt. Detta trots att det totala antalet publicerade bostadsrätter på Hemnet under andra halvåret 2014 var större än samma period förra året, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.

Prisstatistik december 2014

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket

– 1%

+ 4%

+ 9%

29 384

Centrala Stockholm

± 0%

+ 1%

+ 10%

73 079

Stor-Stockholm

± 0%

+ 1%

+ 12%

45 737

Centrala Göteborg

+ 1%

+ 1%

+ 12%

48 157

Stor-Göteborg

± 0%

+ 1%

+ 13%

32 145

Centrala Malmö

± 0%

+ 1%

+ 7%

23 147

Stor-Malmö

± 0%

– 2%

+ 9%

21 198

Statistiken baseras på försäljningen av 17 619 bostadsrätter under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013 och enmånadssiffran jämförs med september 2014 – november 2014. Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.
 
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket

± 0%

+ 1%

+ 9%

2 333 000

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 4%

+ 12%

4 403 000

Stor-Göteborg

+ 1%

+ 2%

+ 8%

3 723 000

Stor-Malmö

– 1%

+ 1%

+ 2%

3 050 000

Statistiken baseras på försäljningen av 8 622 villor under oktober 2014 – december 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2014 – september 2014, tolvmånaderssiffran med oktober 2013 – december 2013 och enmånadssiffran jämförs med september 2014 – november 2014.
Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. 
 
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 5% 1 461 000
Statistiken baseras på försäljningen av 6 377 fritidshus mellan januari 2014 och december 2014. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.