StugaBåde priserna och utbudet på bostadsmarknaden bedöms förbli oförändrade under första kvartalet av 2015, samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka. Det låga utbudet påverkar besluten på bostadsmarknaden mest, men den allmänna oron och försiktigheten har också ökat markant, visar årets första Mäklarinsikt från Mäklarsamfundet.

Litet utbud och media påverkar mest 


Det låga utbudet fortsätter att påverka bostadsmarknaden allra mest menar tre av fyra av de tillfrågade fastighetsmäklarna. Medias påverkan på bostadsmarknaden har fått ökat inflytande och hamnar nu på andra plats, samtidigt som bankernas restriktiva utlåning har passerat räntan som den tredje största påverkansfaktorn. Andelen som bedömer att den allmänna oron och försiktigheten har stor påverkan på både småhus- och bostadsrättsmarknaden har ökat med hela elva procentenheter sedan förra undersökningen, till 50 procent av de tillfrågade.

– Det låga utbudet av bostäder är bekymmersamt. Nu ser vi dessvärre en ökad oro under uppsegling som måste tas på allvar. Konsumenterna behöver veta hur spelreglerna ser ut för att känna sig trygga i sina bostadsbeslut under det kommande året, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Bankernas roll oroar 

Under 2015 bedömer mäklarna att bankerna väntas få betydande påverkan på bostadsmarknaden. Hela 83 procent av mäklarna bedömer att amorteringskrav kommer att påverka besluten på bostadsmarknaden i hög grad. 79 procent av mäklarna tror att det finns risk för ökade krav på kontantinsats för bolån och 72 procent bedömer att det kommer bli allmänt svårare att få lån.

– Det behövs sunda, stabila och långsiktiga regler. I dagsläget finns allt för många frågetecken kring de regelverk och den politik som styr och påverkar bostadsmarknaden. Vi skulle gärna se en bred parlamentarisk utredning som tar fasta på helheten och långsiktigheten i syfte att skapa en sund bostadsmarknad, säger Ingrid Eiken.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.