husFlera av bostadsmarknadens parter arbetar aktivt för att bostadsrättslagen ska ses över. I början av december framförde Mäklarsamfundet i media att bostadsrättslagen bör ses över och att alla, inte minst konsumenterna, förlorar på den otydliga lagstiftning som reglerar upplåtelse av bostadsrätt vid nyproduktion.

Strax efter Mäklarsamfundets utspel gav Riksbyggen, Bostadsrätterna och HSB gemensamt in en framställan till regeringen med innebörden att bostadsrättslagen bör moderniseras och förtydligas och föreslog tillsättande av en särskild utredare. Även från myndighetshåll har liknande röster höjts.

Redan i somras uppmärksammade Boverket regeringen på rad problemområden och framhöll behovet av en översyn. Under hösten har Boverket även tagit initiativ till ett arbete med att se över och uppdatera verkets allmänna råd rörande ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, ett arbete där Mäklarsamfundet medverkar i en särskilt sammankallad referensgrupp. ”Vi fortsätter att driva på i den här frågan”, lovar Mäklarsamfundet på sin hemsida.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.